Voimavarasuuntautunut narratiivinen terapia

Voimavarasuuntautuneessa psykoterapiassa pyritään löytämään asiakkaan piilevät voimavarat sekä vahvistamaan uskoa tulevaisuuteen. Ongelmat ja vaikeudet, jopa vakavat traumat, voidaan kääntää vahvuuksiksi.

Narratiivisessa terapiassa ihmiselämää tutkitaan tarinoiden vyyhtenä. Monenlaisten tarinoiden - surun, epäonnen ja kurjuuden - lomassa kulkevat ilon, onnen ja rohkeuden kertomukset. Terapiassa keskitytään onnistumisen tarinoihin sekä tutkitaan myös sitä, kuinka yksilön tarinat liittyvät perheen, suvun, yhteiskunnan ja maan kertomuksiin.

Terapian kesto ja käyntikerrat sekä soveltuvuus: muutamasta kerrasta noin vuoteen, noin kerran viikossa, soveltuu periaatteessa kaikille.

Sofianovan narratiivisen terapian asiantuntija on Elli Arivaara