Anne Peränen

KELA-pätevyys.

Psykoterapia

Aloita löytöretki itseen ja tasapainoisempaan elämään. Elämän aaltoliike, ylämäkineen ja kompastuskivineen, tarjoaa mahdollisuuksia pysähtymiseen, eletyn elämän arviointiin ja uusien oivallusten tekemiseen. Ratkaisujen löytyminen ei lopeta haasteiden virtaa, mutta antaa uskoa ja uusia voimavaroja tulevienkin esteiden voittamiseen.

Terapia on ihmiselle yksi mahdollisuus käsitelllä omia vaikeita elämäntilanteita ja jumeja, joiden hän kokee rajoittavan elämää. Elämän isoissa käännekohdissa, kuten erojen ja sairauksien, kuoleman sekä työelämän muutoksissa, mieleen saattaa nousta pitkän ajan takaa asioita, joille ei löydy nimeä, mutta jotka vaivaavat ja herättävät usein myös pahaa oloa. Joskus nämä ulkoiset kompastuskivet pakottavat meidät tarkastelemaan itseämme ja elämäämme perusteellisesti, miettimään uudelleen, kuka minä olen, kenen elämää elän, mikä merkitys näillä vaikeuksilla on, mitä olisin ilman niitä ja myös mitkä ovat ne elämäni tukipilarit, joiden ansiosta olen hankaluukista huolimatta pärjännyt tähän asti.

Psykoterapiassa ihminen tekee itselleen näkyväksi omaa tarinaansa ja löytää siihen ehkä unohduksiin painuneita tärkeitä osia. Terapian edetessä itseymmärrys lisääntyy, mennyt elämä saa uudenlaisia merkityksiä. Ihminen löytää uusia vahvuuksia itsestään, tulee tietoisemmaksi omista ajatus- ja toimintamalleistaan ja oppii myös keinoja käsitellä tiukkoja tunteita ja tilanteita, pohdiskellen ja harjoitellen, unohtamatta kuitenkaan huumorin ja naurun vapauttavaa ja parantavaa voimaa.

Psykoterapeutti on kanssamatkustaja, kuuntelija, keskustelija ja jopa haastaja. Parhaimmillaan yhdessä käydyt keskustelut avaavat uusia näkökulmia ja auttavat omaa tarinaa syvenemään. Ihminen oppii ottamaan vastuun tunteistaan, valinnoistaan ja hyvinvoinnistaan ja voi hyväksyä ikävätkin tosiasiat ja päästää irtimenneistä. Muutoksen avaimet ovat aina ihmisellä itsellään.

Psykoterapiaprosessi vaatii sitoutumista ja kärsivällisyyttä, uskallusta viedä opittu käytäntöön, harjoittelua ja oman mukavuusalueen laajentamista. Joskus muutoksia voi tapahtua nopeasti, toisinaan ne ottavat enemmän aikaa. Onnistunut lopputulos on aina kiinni hyvästä yhteistyöstä, toivon näkemisestä ja uskosta, että muutoksia tapahtuu myös käytännössä.

"Vaikeuksien keskeltä löytyy mahdollisuuksia." Albert Einstein.
 

Psykoterapia soveltuu hyvin:

  • Elämän murroskohtiin ja niiden mukanaantuomiin tunnemyllerryksiin (masennus, ahdistus, surut, pelot).
  • Nuoruuden tuskiin ja teinihelvettiin (teen paljon yhteistyötä nuorten kanssa).
  • Kadonneen elämänilon ja omien vahvuuksien löytämiseen.
  • Parisuhdeongelmiin.
  • Vanhemmuuden tukemiseen.

www.anneperänen.fi

    www.ratkes.fi