Homeopatia, Helsinki

Luontaislääketieteen keinoilla, mm. homeopatialla, ihmistä hoidetaan ohjaamalla ja tukemalla elimistön omia toimintoja ja paranemisprosesseja, eli autetaan kehoa löytämään 'kadotettu' kyky reagoida spontaanisti sairauden oireisiin. Hoidoilla ei tehdä keholle mitään väkisin, vrt. ns. tavalliset (kemialliset) lääkitykset.

 

Homeopatia sopii myös perinteisen hoidon rinnalle

Hoidon tulee toteutua niin, että se on potilaan kannalta paras mahdollinen. Siksi lääkärin ohjaamassa homeopatiahoidossa saatetaan käyttää perinteisen lääketieteen lääkkeitäkin, mikäli potilaan tila niin vaatii. Mutta sekään ei sulje pois mahdollisuutta käyttää samanaikaisesti luontaishoitomuotoja, mm. homeopatiaa. Homeopaattinen lääkitys perustuu lääkäri Samuel Hahnemannin 1700-luvun lopulla tekemiin pitkällisiin ja laajoihin lääkeainekokeiluihin ja niiden pohjalta syntyneeseen ajatteluun sairauksien hoidosta. Perusajatukset homeopaattisessa hoidossa ovat ns. samankaltaisuus-periaate. Samankaltaisuusperiaatteen mukaan jokin tietty lääkeaine, joka terveessä saa aikaan tiettyjä oireita, parantaa sairaan, jolla on juuri ne oireet.

 

Homeopaattiset lääkkeet valmistetaan luonnollisista raaka-aineista

Homeopaattiset lääkkeet on valmistettu kasvikunnan tuotteista, mineraaleista tai eläinkunnan eritteistä eikätkä siis ole kemiallisia valmisteita. Ne tuotetaan tietyllä tarkoin määritetyllä laimennosperiaatteella.


Helsingin keskustassa sijaitsevalla lääkäriasemallamme on useita homeopatian asiantuntijoita, joiden kanssa voit tulla keskustelemaan. Sofianovan homeopaateilla on kattava koulutus luontaislääketieteessä ja homeopatiassa. Lääkäriasemallamme vastaanottaa kaksi lääkäri-homeopaattia, jotka hyödyntävät tarvittaessa molempaa osaamistaan hoidoissaan.

Sofianovan homeopaatit ovat Merja Riska ja Sauli Siekkinen.