Psykoterapia, Helsinki

Psykoterapia on parhaimmillaan oppimisprosessi ja löytöretki itseen. Sen tarkoituksena on tukea ja löytää asiakkaalle uusia näkökulmia ja työvälineitä elämän hankaluuksissa. Psykoterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen, tarpeesta riippuen. Joskus kyseessä on ajankohtainen ongelma, jolle ei ole löytänyt ratkaisua tai pitkäaikainen paha olo, mm. masennus, ahdistus, pelot, joka vaatii pidempää käsittelyä.

Psykoterapian onnistumisen kannalta merkityksellistä on hyvä suhde asiakkaan ja terapeutin välillä, ei niinkään terapiasuuntaus. Sofianovan psykoterapeutit ovat Valviran laillistamia ja Kelan hyväksymiä palveluntuottajia. Ota yhteyttä.

Sofianovassa tarjotaan sekä ratkaisukeskeistä että kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa. Hoitomuodoista alla lisää.

 

Ratkaisukeskeinen terapia

"Ongelmat ovat mahdollisuuksia"

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia on yksi psykoterapian muoto. Se on käytännöllinen ja myönteinen tapa käsitellä erilaisia elämässä vaikeiksi ja epämukaviksi koettuja ongelmatilanteita. Ominaista tälle työskentelytavalle on yleensä vahva suuntautuminen tulevaisuuteen ja ratkaisujen etsiminen käsiteltäviin asioihin.

Eletty elämä on terapian aarrearkku, joka sisältää voimavaroja uudenlaisten ratkaisujen tekemiseen ja uusien käyttäytymismallien kehittämiseen. Hyvien kokemusten ohella aikaisempi elämä sisältää myös "joskus opittuja toimintatapoja", joista aika on ajanut ohi. Ne ovat ehkä aikanaan olleet tarkoituksenmukaisia, mutta muuttuneet ongelmiksi uudenlaisissa elämäntilanteissa. Näiden korvaaminen edellyttää usein uusien näkökulmien avaamista, voimavarojen, vahvuuksien ja taitojen karttoittamista ja tavoitteeksi asetettujen ajattelu- ja toimintatapojen harjoittelua. Opitun seurannassa tärkeätä on kaikenlaisten havaintojen, poikkeusten ja saavutettujen pientenkin mutosten huomaaminen.

Terapiassa pyritään yleensä pieniin muutoksiin pienin askelin. Suunnitelmat suuriksi muutoksiksi uuvuttavat ja jäävät monesti kesken. Pieniä muutoksia on suhteellisen helppo toteuttaa, ne vahvistavat uskoa muutosten mahdollisuuksiin ja kertautuessaan tuottavat hyvinkin merkittäviä tuloksia.

Lisätietoja saat ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelusta Ratkes ry:n sivuilta osoitteessa www.ratkes.fi.

Sofianovassa ratkaisu- ja voimavaraterapeuttina toimii Anne Peränen.

 

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Hoidon aikana terapeutti ja potilas pyrkivät yhteistyössä tutkimaan potilaan ongelmien ja oireiden taustalla olevia sisäistyneitä toimintatapoja. Nämä näkyvät esimerkiksi toistuvana tapahtumien kulkuna tai potilaan tapana suhtautua itseensä ja muihin ihmisiin.

Terapiatunnilla esille tulevat vastavuoroiset asetelmat ovat myös tarkastelun kohteena ja toimivat ymmärryksen lähteenä. Itsehavainnoinnin kehittyminen avaa potilaalle mahdollisuuden tietoisempiin valintoihin ja muutokseen.

Terapia voidaan toteuttaa lyhyt- (12-20 istuntoa) tai pitkäkestoisena (40-80 istuntoa).

Kat-terapia sopii mm. masennuksesta, paniikki- ja pelkotiloista, työuupumuksesta ja ihmissuhdeongelmista kärsiville.

Kat-terapeutit ovat terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteröimiä psykoterapeutteja, osa terapeuteista on merkitty Kelan kuntoutuksen toteuttajarekisteriin.

Sofianovan Kat-terapian asiantuntija on Pirjo Riska.